Tiếng Việt | English | Chinese
 
 
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 Khăn lụa
 Khăn dệt
 Khăn đan
 Khăn len
 Khăn tay
 Khăn thời trang
Khăn bông hoa
Khăn đi biển
 Khăn sáng tạo
Model 2010
Model 2020
 Khăn truyền thống
 Cravat
 Các mẫu Vải lụa
 Khách hàng thân thiết
 Hướng dẫn thắt khăn
Model 2010
Model 2020

SHOW ROOM I:

 Địa chỉ:   No 34 HangGai - HoanKiem Dist - HaNoi City                   
 Điện thoại:   (+84-4) 22406215 - 0904149005

SHOW ROOM II

 Địa chỉ:                 Sạp S17 - SG Square - No 77-89 Nam Ky Khoi Nghia - 01 Dist - HCM City
 Điện thoại:   0977771108

HEAD OFFICE:

Địa chỉ:             P 901 - 101 LangHa building - HaNoi City - Viet Nam
Điện thoại:   (+86) 22406215 - 0906026588
Fax: (+86) 35542612
Email: chauanhsilk@scarf.vn

 
 
Họ đệm      Tên:  
Địa chỉ      Điện thoại:   
Di động       EmailL   
         
Thông tin

 
 
 
Yahoo: hieuminh64 Yahoo: chauanhsilk