Tiếng Việt | English | Chinese
 
 
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 Khăn lụa
 Khăn dệt
 Khăn đan
 Khăn len
 Khăn tay
 Khăn thời trang
Khăn bông hoa
Khăn đi biển
 Khăn sáng tạo
Model 2010
Model 2020
 Khăn truyền thống
 Cravat
 Các mẫu Vải lụa
 Khách hàng thân thiết
 Hướng dẫn thắt khăn
Model 2010
Model 2020
TP HÀ NỘI
Địa chỉ:  229 tay son - Hà nội     
Điện thoại:  0396100206

TP HCM
Địa chỉ: 
Điện thoại:  0396100206
Email:                          chauanhsilk@gmail.com 


 
 
Họ đệm      Tên:  
Địa chỉ      Điện thoại:   
Di động       EmailL   
         
Thông tin

 
 
 
Yahoo: hieuminh64 Yahoo: chauanhsilk